Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 02Khi làm móng bột cho khách phòng làm việc phải :
  • 03Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 04Khi làm móng bột với nước acrylic và bột acrylic, bạn phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
  • 05Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 06Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 07Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 08Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 09Tác dụng của primer
  • 10Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
Email      Yahoo      Print