Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 02Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
  • 03Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 04Bạn phải làm gì trước khi cắt da:
  • 05Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 06Dùng dụng cụ gì khi đắp móng gel:
  • 07Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 08Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 09Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 10Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
Email      Yahoo      Print