Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khi làm móng giả cho khách bạn nên làm gì trước?
  • 02Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 03Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 04Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 05Chất nitrocellulose cso trong sản phẩm nào?
  • 06Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?
  • 07Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:
  • 08Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 09Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 10Nấm hoặc mốc có dấu hiệu nào để nhận biết?
Email      Yahoo      Print