Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 02Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 03bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 04Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 05Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 06Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 07Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 08Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 09Với hai lọ chứa đựng hai hóa chất khác nhau nhưng có cùng một màu bạn nên làm gì?
  • 10Bạn dùng chất gì để che giấu những vết dơ khi làm móng tay cho phái nam?
Email      Yahoo      Print