Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 02Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 03Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 04bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 05Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 06Đối với hộp đựng dung dịch khử trùng bạn phải làm gì?
  • 07Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 08Sau khi bạn đã hoàn tất móng acrylic, bạn nên:
  • 09Khi sử dụng chất diệt trùng đồ nghề theo tiêu chuẩn E.P.A, bạn nên:
  • 10Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
Email      Yahoo      Print