Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
  • 02Người có bằng làm móng tay làm được tất cả các dịch vụ trừ:
  • 03Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
  • 04Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 05Khi làm dịch vụ về chân, thời gian ngâm chân cho khách trong dung dịch sát trùng là bao lâu?
  • 06Khi tháo móng giả bạn dùng chất gì?
  • 07Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 08Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?
  • 09Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:
  • 10Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
Email      Yahoo      Print