Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 02Nên dán gì ở mỗi cơ sở ngành thẩm mỹ
  • 03Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 04Bạn có thể đẩy lùi da bằng dụng cụ nào?
  • 05Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 06Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 07Muốn lau sạch bàn làm móng tay bạn dùng chất gì để làm sạch nó?
  • 08Bạn cảm thấy thế nào khi bị chất primer dính lên da?
  • 09Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:
  • 10Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
Email      Yahoo      Print