Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 02Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 03Bạn sẽ thấy gì khi móng tip không được gắn đúng cách?
  • 04Bạn dùng chất gì để che giấu những vết dơ khi làm móng tay cho phái nam?
  • 05Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 06Những đòi hỏi đầu tiên cảu ngành thẩm mỹ khi bạn mở tiệm là:
  • 07Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 08Bạn phải làm gì trước khi cắt da:
  • 09Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 10Những chỗ nào thường bị keo chảy tràn lên?
Email      Yahoo      Print