Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Giấy vá móng dùng để làm gì?
  • 02Phản ứng của khách hàng lần đầu tiên làm móng giả :
  • 03Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
  • 04Để lấy lớp da chai ở chân bạn phải dùng dụng cụ gì?
  • 05Tại sao nên tạo dáng cho móng trước khi ngâm tay?
  • 06Lợi ích của bao móng giấy (mending tissue)?
  • 07Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 08Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 09Móng acrylic dễ tróc, vì sao?
  • 10Lợi ích của móng acrylic?
Email      Yahoo      Print