Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 02Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 03Để làm tốt việc tháo móng acrylic bạn nên:
  • 04Hình dạng của móng được tự nhiên hơn phải phù hợp với:
  • 05Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 06Chất xúc tác có tác dụng gì?
  • 07Hai chất lanolin và emollient có ở trong:
  • 08Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 09Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 10Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
Email      Yahoo      Print