Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 02Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 03Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 04Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 05Dung dịch acrylic có cấu trúc hóa học là:
  • 06Những vật liệu tiếp xúc trực tiếp với khách mà không thể diệt trùngta sẽ xử lý bằng cách:
  • 07Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 08bạn dùng dụng cụ gì nếu móng típ lớn hơn móng thật?
  • 09Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
  • 10Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
Email      Yahoo      Print