Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Cách xử lý, nếu móng tip bị bọt không khí lọt vào giữa:
  • 02Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 03Khi cần bạn có thể tìm những tin tức về sự sử dụng an toàn  của sản phẩm ở đâu?
  • 04Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
  • 05Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 06Sau thời gian bao lâu khi đắp móng giả bạn cần làm fill?
  • 07Khi bạn sửa móng acrylic hoặc dùng bằng những hóa chất như primer, acetone điều quan trọng bạn phải làm cho khách là:
  • 08Bạn sẽ khuyên khách hàng đến đâu khi khách có bệnh da chân mụn nước:
  • 09Bệnh da chân thể thao có dấu hiệu nhận biết là:
  • 10Với hai lọ chứa đựng hai hóa chất khác nhau nhưng có cùng một màu bạn nên làm gì?
Email      Yahoo      Print