Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Không nên dùng dụng cụ nào nếu khách có da chai?
  • 02Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :
  • 03Tăng nhanh thời gian cho việc gỡ bỏ móng nhân tạo thêm bao nhiêu phần trăm nếu làm ấm dung dịch lên 105 độ?
  • 04Nếu móng acrylic ngâm quá lâu trong nước thì điều gì sẽ xảy ra?
  • 05Khi làm móng giả cho khách bạn nên làm gì trước?
  • 06Vứt bỏ giũa giấy sau khi sử dụng vì:
  • 07Dùng chất gì để đổi nước sơn trên móng giả?
  • 08Nguyên nhân phải làm fill cho móng bột là vì:
  • 09Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 10Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
Email      Yahoo      Print