Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chất primer có tác dụng gì khi bạn đắp móng bột?
  • 02Nếu khách hàng không muốn mang móng bột làm thế nào để lấy móng bột ra ?
  • 03Khi được thoa lên móng, Primer có màu gì lúc khô?
  • 04Biểu hiện mụn nước và da trắng dày giữa các ngón chân là của bệnh:
  • 05Để làm bột acrylic loãng ra bạn sẽ làm thế nào?
  • 06Thuật ngữ chung dùng để gọi phần da nằm dưới đầu móng là:
  • 07Bạn phải giữ móng giả như thế nào sau khi gắn móng tip?
  • 08Bóng đèn đặt ở bàn làm móng tay có năng lượng là bao nhiêu?
  • 09Trước khi đắp móng bột bạn dùng vật gì để làm nhám bề mặt?
  • 10Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
Email      Yahoo      Print