Nails technology
There is nothing makes a man suspect much, more than to know little.
Bacon

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Dùng bột đá bọt chà móng để chữa trị bệnh:
  • 02Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 03Tác dụng của primer
  • 04Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 05Để tránh việc khách hàng có phản ứng với một sản phẩm và bạn không bị liên đới trách nhiệm thì bạn phải :
  • 06Loại móng nào thích hợp với chất đánh bóng khô (dạng bột hoặc sệt)
  • 07Khi đắp móng acrylic, tiến trình kết thúc được gọi là gì?
  • 08Kết hợp buffer với chất gì để lấy đi lớp da chai trong lúc chăm sóc chân:
  • 09Mỗi lần làm cho khách mà tiết kiệm cây giũa giấy sẽ tạo ra sự phát triển của:
  • 10Biểu hiện của triệu chứng khách có da nhạy cảm thông thường sau khi tiếp xúc thêm lần nữa là:
Email      Yahoo      Print