Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong quá trình làm móng, người thợ lỡ cắt vào da tay của khách hàng và gây chảy máu, lúc đó phải xử lý thế nào?
  • 02Dùng bột đá bọt chà móng để chữa trị bệnh:
  • 03Khách hàng bị nấm ở tay, bạn nên làm gì?
  • 04Làm móng tay cho nam giới, giai đoạn cuối cùng được gọi là gì?
  • 05Hóa chất nào dễ bị bắt lửa (dễ cháy)?
  • 06Đức tính nào của người thầm mỹ sẽ làm cho khách kính trọng và trung thành:
  • 07Ngoài tuyến mồ hôi, tóc, tuyến dầu thì cấu trúc nào sau đay phụ thuộc vào da
  • 08Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:
  • 09Khi khách hàng bị thương trong quá trình làm móng, ta sẽ dùng dung dich peroxide 3% cho việc gì?
  • 10Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
Email      Yahoo      Print