Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 1 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trên móng có những đốm trắng có tên gọi là gì?
  • 02Tác dụng của việc xoa bóp tay kết hợp với chăm sóc móng tay sẽ giữ cho da và tay:
  • 03Điều nào dưới đây không là vi phạm vào luật của ngành thẩm mỹ:
  • 04Bắp thịt vươn dài xuống cẳng tay trước được gọi là:
  • 05Bóng đèn UV (đèn cực tím) làm sạch hàng ngày và thay tối thiểu là :
  • 06Với móng bột bạn phải giũa móng bột khi khô vì:
  • 07Điều chủ yếu trong những nội dung của bản M.S.D.S là:
  • 08Khách có mang móng giả thì cần dùng hóa chất nào để chùi nước sơn cho khách:
  • 09Trong trường hợp nào thì thợ làm tóc và thợ làm móng không nên phục vụ khách:
  • 10Trong giờ nghỉ trưa bạn có thể ăn trưa ở:
Email      Yahoo      Print