Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Với bằng hành nghề làm móng thợ, thợ làm móng có thể phục vụ tất cả các dịch vụ, ngoại trừ:
  • 02Thợ làm móng làm gì để ngăn ngừa lớp sơn tróc ở đầu móng?
  • 03Thợ sửa móng nên vuốt từ đâu khi đánh bóng móng?
  • 04Dùng chất sát trùng để:
  • 05Cử động của bàn tay là do phần cơ nào điều khiển?
  • 06Trung bình móng của người lớn mọc dài thêm:
  • 07Luật của ngành thẩm mỹ tiểu bang, nói rằng dùng giũa giấy bạn phải:
  • 08Để đánh giá sự thành công của thựo làm móng người ta không xét đến tiêu chuẩn nào?
  • 09Khi móng bị đè quá mạnh ở phần gốc, móng có thể gây ra:
  • 10Tình trạng nào sau đây không được coi là bệnh móng:
Email      Yahoo      Print