Nails technology
Better know nothing than half-know many things.
Nietzche-Thus Spoke Zarathustra

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Sự tươm tất hàng ngày của người thợ không kể đến việc:
  • 02Thợ làm móng nên tránh điều gì khi làm móng cho khách?
  • 03Hậu quả của việc làm khô nước sơn bằng sức nóng nhân tạo là:
  • 04Đẩy lúi da (sủi) có tác dụng:
  • 05Bạn phải chăm sóc da đúng cách nếu không da xước có thể:
  • 06Da bị khô nếu dùng nước sơn có:
  • 07Luật của ngành thẩm mỹ tiểu bang, nói rằng dùng giũa giấy bạn phải:
  • 08Quy cách của tất cả các chai lọ sử dụng trong salon là:
  • 09Khi móng bị đè quá mạnh ở phần gốc, móng có thể gây ra:
  • 10Khi sử dụng kèm cắt da chết và đồ cắt da đúng cách sẽ:
Email      Yahoo      Print