Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vị trí nào trên móng có dây thần kinh và mạch máu?
  • 02Sự tươm tất hàng ngày của người thợ không kể đến việc:
  • 03Phương pháp vệ sinh không chấp nhận điều nào sau đây?
  • 04Thời gian ngâm dụng cụ làm móng trong dung dịch diệt trùng ethyl alcohol 70% là:
  • 05Các dụng cụ trước khi sử dụng cho khách đều phải được:
  • 06Tác dụng của phèn bột để:
  • 07Phía bên trong dễ móng có một lớp da bọc  được gọi là gì?
  • 08Cử động của bàn tay là do phần cơ nào điều khiển?
  • 09Thợ làm móng nên tránh điều gì khi làm móng cho khách?
  • 10Hậu quả của việc làm khô nước sơn bằng sức nóng nhân tạo là:
Email      Yahoo      Print