Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tình trạng nào sau đây không được coi là bệnh móng:
  • 02Với bằng hành nghề làm móng thợ, thợ làm móng có thể phục vụ tất cả các dịch vụ, ngoại trừ:
  • 03Dụng cụ tối thiểu của mỗi cơ sở kinh doanh phải có khi được cấp giấy phép là:
  • 04Mỗi bàn tay có bao nhiêu đốt?
  • 05Dùng biện pháp nào tốt nhất cho móng khô giòn:
  • 06Được sử dụng chất nào khi da có một vết cắt nhỏ?
  • 07Vị trí nào trên móng có dây thần kinh và mạch máu?
  • 08Trong tiệm thẩm mỹ chất để diệt trùng dụng cụ bén nhọn là:
  • 09Dùng kem thoa da để:
  • 10Để có được dung dịch diệt trùng QUATS 1000 p.p.m theo tiêu chuẩn của E.P.A, độ mạnh 15% của Quats, bạn sẽ cần thêm vào:
Email      Yahoo      Print