Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Bóng đèn cực tím (U.V) phục vụ cho việc làm cứng móng gel nên làm sạch thường xuyên và thay bóng:
  • 02Hậu quả của việc làm khô nước sơn bằng sức nóng nhân tạo là:
  • 03Để đánh giá sự thành công của thựo làm móng người ta không xét đến tiêu chuẩn nào?
  • 04Rễ móng gắn chặt vào màng bọc móng ở vị trí:
  • 05Cử động của bàn tay là do phần cơ nào điều khiển?
  • 06Cách sử dụng sơn lót:
  • 07Trách nhiệm thi hành và duy trì vệ sinh trong trường và salon thuộc về ai?
  • 08Thợ sửa móng thường làm gì để làm sạch dưới móng?
  • 09Chất chùi nước sơn có những thành phần gì?
  • 10Trong dịch vụ làm móng tay chất liệu nào bị cấm sử dụng:
Email      Yahoo      Print