Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Với móng nhân tạo bạn sẽ không sử dụng chất liệu nào?
  • 02Dùng kem thoa da để:
  • 03Lợi ích của sự xoa bóp tay không gồm điều nào dưới đây?
  • 04Các sách hướng dẫn làm móng đều khuyến khích dùng cây gỗ quấn bông gòn để thoa:
  • 05Thân móng nằm lên lớp da có tên gọi là:
  • 06Vị trí nào trên móng có dây thần kinh và mạch máu?
  • 07Sự tươm tất hàng ngày của người thợ không kể đến việc:
  • 08Phương pháp vệ sinh không chấp nhận điều nào sau đây?
  • 09Thời gian ngâm dụng cụ làm móng trong dung dịch diệt trùng ethyl alcohol 70% là:
  • 10Các dụng cụ trước khi sử dụng cho khách đều phải được:
Email      Yahoo      Print