Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 2 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Phần rễ móng bắt đầu mọc từ mô sinh sản được gọi là:
  • 02Đốt ngón tay nằm ở đâu?
  • 03Nguyên nhân của móng nứt có thể do:
  • 04Bạn chỉ được phép làm gì với khách hàng có móng bị nấm mốc?
  • 05Tác dụng  của bàn chải móng và tô ngâm tay dùng để loại bỏ:
  • 06Thợ làm móng không nên chữa trị khi khách hàng bị:
  • 07Móng mọc bất bình thường gọi là:
  • 08Khi làm móng tip và bột, cây buffer có tác dụng như thế nào?
  • 09Khi làm mịn, nhẵn những móng gợn sóng ta sử dụng chất nhám nào?
  • 10Cách sử dụng cây sủi kim loại nào dưới đâu là sai cách?
Email      Yahoo      Print