Nails technology
A wise man knows everything, a shrewd one, everybody.
Anonymous

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Chất làm mềm da có thành phần chính là gì?
  • 02Nóng quá là nguyên nhân làm hóa chất móng tay bị khô:
  • 03Việc cơ thể người chống cự lại được bệnh tật được gọi là:
  • 04Trước khi đắp móng mà chạm tay vào móng thật sẽ gây ra:
  • 05Nguyên nhân gây ra việc móng chân mọc đâm khóe chân:
  • 06Trước khi vá móng giấy vá móng nên được chuẩn bị như thế nào?
  • 07Bệnh mục móng (onychomycosis) còn đươc gọi với tên là:
  • 08Bạn xử lý thế nào nếu khách hàng bị bệnh onychophagy?
  • 09Mỗi cơ sở thẩm mỹ viện cần:
  • 10Tiêu diệt cả vi trùng dùng chất nào?
Email      Yahoo      Print