Nails technology
To be conscious that you are ignorant is a great step to knowledge.
Disraeli-Sybil

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Trong tiệm thẩm mỹ nhân viên không được mang vật dụng đồ nghề:
  • 02Móng được tạo ra để bảo vệ:
  • 03Trước khi vá móng giấy vá móng nên được chuẩn bị như thế nào?
  • 04Chúng ta phải làm gì nếu chất làm móng bột rắn (khô) quá nhanh?
  • 05Khi làm móng bột hóa chất nên được đắp lên móng như thế nào là tốt nhất?
  • 06Một số hóa chất aceton có tác dụng làm_____ vật liệu làm móng bột:
  • 07Các hình dạng cơ bản của móng:
  • 08Loại vi trùng nào gây nên bệnh giang mai?
  • 09Không được dùng phèn cục hoặc viết chì cầm máu để:
  • 10Cách thức mà nước và bột dùng đắp móng giả nên được sử dụng:
Email      Yahoo      Print