Nails technology
They have to be learned nothing, and forgotten nothing.
Chevalier De Panat

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Tên gọi khác của ngón tay:
  • 02Bàn tay và cánh tay trước có tất cả bao nhiêu xương?
  • 03Số lượng bộ xương của bàn tay là:
  • 04Nên giũa móng chân như thế nào?
  • 05Vào mùa nào thì móng của trẻ em mọc nhanh nhất?
  • 06Tác dụng của diệt trùng dụng cụ:
  • 07Thực vật hoại sinh là:
  • 08Loại vi trùng nào gây nên bệnh giang mai?
  • 09Giai đoạn sinh sản của vi khuẩn được gọi là:
  • 10Miễn nhiễm là tình trạng cơ thể:
Email      Yahoo      Print