Nails technology
We know what we are, but know not what we may be.
Shakespeare-Hamlet

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Vi trùng spirilla có hình gì?
  • 02Tác dụng của diệt trùng dụng cụ:
  • 03Thực vật hoại sinh là:
  • 04Loại vi trùng nào gây nên bệnh giang mai?
  • 05Nóng quá là nguyên nhân làm hóa chất móng tay bị khô:
  • 06Giai đoạn sinh sản của vi khuẩn được gọi là:
  • 07Xương đòn cánh tay là thành phần chính của:
  • 08Tiêu diệt cả vi trùng dùng chất nào?
  • 09Xương xuyên tám nằm về phía:
  • 10Da dày nhất nằm ở đâu trên cơ thể?
Email      Yahoo      Print