Nails technology
I am not ashamed to confess that I am ignorant of what I do not know.
Cicero

900 câu hỏi thi nails ( Phần 3 )

Choose the test by :  -  Questions :
  • 01Khái niệm nhiễm trùng toàn bộ ám chỉ:
  • 02Bằng cách nào chúng ta có thể tiêu diệt được vi khuẩn?
  • 03Các vật dụng như giũa kim loại, đồ cắt da, hoặ cây xủi thép bị rơi xuống sàn nhà thì chúng chỉ có thể được dùng lại khi:
  • 04Phải chuẩn bị kĩ móng tay trước khi làm móng bột nếu không móng bột sẽ:
  • 05Bệnh nào dưới đây là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng:
  • 06Cách thức mà nước và bột dùng đắp móng giả nên được sử dụng:
  • 07Hình thức nào không phải là sự vệ sinh?
  • 08Sự lây truyền bênh từ người này sang người khác được gọi là:
  • 09Vi trùng di chuyển bằng các cấu trúc nhỏ như sợi tóc được gọi là:
  • 10Loại vi khuẩn amotile là:
Email      Yahoo      Print